Personuppgiftspolicy

Taxibokning tillhandahåller en bokningstjänst för taxi. Genom detta dokument vill vi tydliggöra ansvaret för att skydda dina rättigheter och din integritet. Vi förklarar hur vi använder de personuppgifter du delar med oss, för att vi ska kunna erbjuda dig vår tjänst och ge dig bästa möjliga upplevelse av den och när du är i kontakt med oss. Dokumentet ska ge dig förståelse för vilka uppgifter vi samlar in och hur dessa uppgifter behandlas.

Ansvarig för dina personuppgifter

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Taxibokning Sverige AB, 556767-5284, Box 41821, 751 48 Uppsala. Taxibokning är leverantör av webbaserad bokning samt mobilapp för bokning av taxi som nedan kallas “Tjänsten”. Taxibokning är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter i Tjänsten och har då ansvar för tekniska säkerhetsåtgärder och hantering av personuppgifter i Tjänsten. Du som är användare av Tjänsten kallas nedan för “Användare”. För organisationer som använder Tjänsten i inloggat läge, finns rollen “Administratör”. Administratörer är företrädare i din organisation med ansvar att lägga upp användare, andra systemadministratörer och tilldela rättigheter.

Din arbetsgivare kan ha valt en teknisk koppling från personalregistret till Tjänsten, vilken medför att du som användare läggs upp automatiskt i vårt system. Organisationen ansvararar då för att inaktivera användaren i Tjänsten för de fall användaren inte längre är behörig. Den koppling mellan personalregister och Tjänsten som beskrivs ovan är förekommande i större organisationer där det är många anställda och en manuell hantering skulle bli svår att administrera.

Personuppgifter som lagras om du har inloggningskonto

När ett inloggningskonto skapas i Tjänsten så lagras följande personuppgifter; e-postadress (används som användarnamn), ditt namn och mobilnummer. Dessa personuppgifter återfinns för dig som är inloggad i Tjänsten. Utöver detta lagras även din bokningshistorik som finns att tillgå för dig som inloggad i Tjänsten. I samband med bokning lagras även bakomliggande IP-adress (den tilldelade internetadress som din enhet har när bokningen genomförs) och dess position. IP-adressen kan i samband med missbruk av Tjänsten användas för att spåra dig som användare via din Internetleverantör. Personuppgifter lagras för att fullgöra åtaganden gentemot dig och/eller din organisations avtal för Tjänsten. Inloggningskonto används för att förenkla användningen av Tjänsten och för att du skall kunna erhålla rabatter, resa på kredit via faktura eller resekonto. Tillhör du en organisation som använder Tjänsten, kan en Administratör se all din bokningshistorik samt komma åt statistik och miljöredovisning.

- Dina kontouppgifter lagras så länge kontot är aktivt.

- Dina kontouppgifter lagras 6 månader efter att kontot begärs borttaget. Detta för att det skall finnas en skälig tid för Taxibokning att hantera avgifts- och betalhantering gentemot taxibolaget som genomförde resan samt support och eventuella reklamationer. Därefter raderas ditt konto och alla uppgifter för dina bokningar såsom namn, mobilnummer, e-post, IP-adress och adresser.

- För aktiva användare lagras bokningshistorik i 7 år för att efterleva skattebestämmelser, möjliggöra behandling av reklamationer samt tillhandahålla bokningshistorik. Efter 7 år avpersonifieras data i bokningshistoriken. Dvs ditt namn, mobilnummer, e-post, adresser och IP-adress raderas. Övriga delar av bokningen som ej kan spåras till dig som användare, kan lagras längre tid än 7 år för analys av trender över tid.

Personuppgifter som lagras om du bokar utan inloggningskonto

Om du ej har inloggningskonto och bokar i Tjänsten kommer personuppgifter endast lagras i själva bokningen. Personuppgifter lagras för att fullgöra åtaganden gentemot dig för Tjänsten. Personuppgifter som lagras i bokningen är namn, mobilnummer, adresser och e-post. I bokningen lagras även bakomliggande IP-adress (den tilldelade internetadress som din enhet har när bokningen genomförs) och dess position. IP-adressen kan i samband med missbruk av Tjänsten användas för att spåra dig som användare via din Internetleverantör.

- Din bokningshistorik lagras i 12 månader. Detta för att det skall finnas en skälig tid för Taxibokning att hantera avgifts- och betalhantering gentemot taxibolaget som genomförde resan samt support och eventuella reklamationer kring detta. Efter 12 månader raderas ditt namn, mobilnummer, e-post, adresser och IP-adress i bokningshistoriken. Övriga delar av bokningen som ej kan spåras till dig som användare kan lagras längre tid än 12 månader för analys av trender över tid.

Taxiboknings underbiträden

För att upprätthålla Tjänsten har Taxibokning samarbetsavtal med underleverantörer (samtliga inom EU) som hanterar dina personuppgifter för Taxiboknings räkning. Personuppgiftsbiträdets och dess personal får enbart behandla personuppgifter enligt instruktion från Taxibokning. Biträdet får inte anlita ett annat biträde utan att i förhand fått ett skriftligt tillstånd från Taxibokning. Biträdet som Taxibokning anlitar ska kunna ge tillräckliga garantier för att behandlingen uppfyller kraven i dataskyddsförordningen och säkerställer att Användarens rättigheter skyddas. Taxibokning har avtal med följande personuppgiftsbiträden som i förekommande fall hanterar personuppgifter enligt nedan:

- Beställningscentraler/Taxibolag: Hanterar och genomför taxibokningen (hanterar namn, mobilnummer, e-post och adresser).

- SMS tjänst: För utskick av bokningsbekräftelse som SMS (hanterar mobilnummer)

- E-posttjänst: För utskick av bokningsbekräftelse/kvitto via e-post (namn och adresser)

- Bevakningstjänst: Kvalitetssäkrar bokningen i Tjänsten (hanterar namn, adresser, mobilnummer, e-post)

- Swedbank Pay: För kort och onlinebetalningar (hanterar bokningsreferens). Separat personuppgiftspolicy utfärdad av Swedbank Pay gäller.

- Fakturatjänst: Sköter fakturering av resor i Tjänsten (hanterar fakturaspecifikation med namn)

- Resekontotjänst: Endast för organisationer och kräver speciellt direktavtal med biträdet (hanterar namn, mobilnummer, e-post och adresser)

- Konsultbolag: Sköter teknikutveckling av Tjänsten samt support (har med viss behörighet tillgång till användares personuppgifter så som namn, mobilnummer, e-post och adresser)

- Drift: Sköter serverdrift av Tjänsten support (har indirekt med viss behörighet tillgång till användares personuppgifter så som namn, mobilnummer, e-post och adresser)

Taxibokning som underbiträde

Taxibokning tillhandahåller även Tjänsten som företagsprofilerad mobilapp samt bokningsfönster i webbsidor åt taxibolag och organisationer. I dessa fall är Taxibokning ett personuppgiftsbiträde till den organisation där bokningen genomförs. Hanteringen av dina personuppgifter i Tjänsten, som Taxibokning tekniskt i dessa falla tillhandahåller, är lika med vad som beskrivs i denna personuppgiftspolicy.

Dina rättigheter

Som användare av Tjänsten har du flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år, förutsatt att du har berättigade skäl, begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig. Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. Du har rätten att bli glömd genom radering av personuppgifter. Men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen. Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Integritetsskyddsmyndigheten, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och användande i direktmarknadsföring.

Uppfyllnad av rättigheter för inloggade användare

Via Taxiboknings webbsida kan du som har konto logga in och själv ta del av det som lagras om dig och kan även exportera ut bokningshistorik. Du kan själv korrigera felaktiga uppgifter. Detta gäller med undantag för om din arbetsgivare har en teknisk koppling från personalregistret till Tjänsten. I detta fall måste du kontakta din HR-avdelning för att få felaktiga uppgifter korrigerade.

Information om vad cookies är och hur vi hanterar kakor (cookies)

En Cookie är en textfil som, vid uppkoppling, sparas och hämtas på besökarens dator eller datorliknande enheter t.ex. mobiltelefoner. Cookien sparas i anslutning till de filer som används av datorns webbläsare eller motsvarande program. Datoranvändaren kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade Cookies om så önskas. Det är mycket vanligt att webbplatser använder cookies eftersom de ofta används till grundläggande funktioner. Den anpassning som görs är mycket betydelsefull för användarupplevelsen av Internet.

Tjänsten använder Cookies för att underlätta bland annat automatisk inloggning, visning av dina bokningar och inställningar vilket underlättar din användning av Tjänsten.

Namn Beskrivning
Nödvändiga
RecentOrderList Lagrar referenser till tidigare bokning för publika bokare. Livslängd: 1 år.
LocId Lagrar information som valt språk. Livslängd: session.
ASP.NET_SessionId Lagrar information om nuvarande session mot server. Livslängd: session.
CustomTheme Lagrar info som nuvarande branding. Livslängd: session.
CookieConsent Godkännande till att vi använder oss av cookies. Livslängd: 1 år.
LoginCookie Håller koll på vilken användare som är inloggad. Livslängd: session.
.taxibokningRed Säkerhet och inloggning. Livslängd: 30 dagar.
hideBannerClicked Håller koll på om en meddelanderuta blivit stängd. Livslängd: varierande.
TBAntiForgeryMobi Används för att förhindra "Cross-Site Request Forgery". Livslängd: 1 år.
TBAntiForgeryRed Används för att förhindra "Cross-Site Request Forgery". Livslängd: 1 år.
_RequestVerificationToken Används för att förhindra "Cross-Site Request Forgery". Livslängd: session.
Icke nödvändiga
latestCompany Det senaste valda taxibolaget. Livslängd: 1 år.
_pk_ses.* Anonym besökstatistik, ingen personlig data sparas. Livslängd: 30 minuter.
_pk_id.* Anonym besökstatistik, ingen personlig data sparas. Livslängd: 13 månader.
_pk_hsr Anonym besökstatistik, ingen personlig data sparas. Livslängd: 30 minuter.

Hantering av dina personuppgifter

Dina personuppgifter används endast för att tillhandahålla Tjänsten. Dina personuppgifter lämnas aldrig vidare till utomstående och används ej heller för marknadsföring eller nyhetsbrev direkt från oss på Taxibokning. Taxibokning förbehåller sig möjligheten att kunna använda dina uppgifter för att i nödfall kunna informera om akuta incidenter som direkt kan påverka dig som nyttjare av Tjänsten.

Kontakt

Om du har frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta vår Support genom de kontaktuppgifter som finns på Taxiboknings hemsida.

Vi använder cookies

För att hantera din bokning på bästa sätt använder vi cookies. För mer information om vår cookie-hantering se Personuppgiftspolicy
Ditt samtycke kan alltid ändras genom att trycka på Hantera cookies i sidfoten.

Logga in

Glömt lösenord

Vi har skickat ett mail till dig med en länk för återställning av lösenord.

Byt lösenord

Du måste byta lösenord för att fortsätta vara inloggad.
Lösenordsbytet lyckades!

Resebokare eller receptionsbokare som bokar åt andra: Logga in här.

Bokar du åt andra?

Du som är kundadministratör, resebokare eller receptionsbokare som bokar åt andra, använd avancerad bokning. Där hittar du även inställningar för ditt företag.

Anslutningsproblem

Vi kan inte kommunicera med bokningssystemet just nu. Vänligen försök senare eller kontakta vår support om problemet kvarstår.

Du är redan inloggad på ett konto.

Fyll i gatunummer

Ansök om samlingsfaktura för smidiga taxiresor över hela Sverige. Minska administrationen med en faktura för alla resor, och slipp kvittohantering. Effektivt och enkelt för ditt företag!

Fakturatyp

Ett konto kommer skapas för nedanstående person som sedan kommer kunna skapa andra användare.