Bokningsvillkor

Din bokning hanteras av Taxibokning Sverige AB. Taxibokning tillhandahåller även bokningsfunktionen åt taxibolag och andra organisationer. Oavsett i vilken bokningsfunktion som bokningen genomförs, gäller nedanstående bokningsvillkor.

1. Ogiltig bokning vid felaktigt telefonnummer

Om du angivit ett felaktigt telefonnummer och ej kan kontaktas, anses bokningen ogiltig och taxibolaget har då ingen skyldighet att genomföra bokningen.

2. Spårning och skadestånd vid missbruk

Efter genomförd bokning sparas information som gör det möjligt att vid eventuellt missbruk kunna spåra dator och användare. Om bokningstjänsten saboteras eller missbrukas i form av falska bokningar leder detta till polisanmälan samt skadestånd. Rättegång hålls i svensk domstol.

3. Användarens ansvar för inloggningsuppgifter

Användare av bokningstjänsten är ensamt ansvariga för att skydda sina inloggningsuppgifter, inklusive användarnamn och lösenord, och säkerställa deras konfidentialitet. Taxibokning har inget ansvar för obehörig åtkomst eller användning av konton på grund av förlorade eller stulna inloggningsuppgifter, och kommer inte att tillhandahålla kompensation om ett lösenord komprometteras och används av en annan part för obehöriga bokningar eller aktiviteter.

4. Personuppgifter

Vid bokning lagras nödvändiga personuppgifter som namn, mobilnummer, adresser och e-post samt övriga uppgifter gällande bokningen. Dessa uppgifter förmedlas vidare med bokningen till det valda taxibolaget och taxibilen som genomför resan. Personuppgifterna används för bokningen, betalning, fakturering och support. För mer information se Personuppgiftspolicy.

5. Prisinformation

När taxiresans från- och tilladress, datum/tid samt antal personer har valts visas pris för respektive taxibolag som kan utföra den valda resan. Priserna hämtas eller beräknas utifrån taxibolagets egen gällande taxa. Notera att priset som visas på taxametern i taxibilen kan variera från det ursprungliga bokade priset.

6. Garanterat fast pris med Betalkort och Swish

För resor som betalas med betalkort eller Swish så hanteras betaltransaktionen av Swedbank Pay. För användare som väljer att spara betalkort, lagras maskerat kortnummer, betalkortets utgångsdatum, typ av betalkort (VISA, Mastercard, Maestro) samt en överenskommelse mellan Användaren och Taxibokning. Vid betalning med kort eller Swish sker betalning direkt vid bokningstillfället till ett garanterat fast pris, vilket innebär att samtliga avgifter som annars kan tillkomma på flygplatser, broar, färjor mm är inräknade i priset. I priset ingår max 5 minuters väntetid, och därefter har taxibilen rätt att lämna upphämtningsadressen utan återbetalning eller debitera extra för uppkommen väntetid. Vid upphämtning på flygplats gäller regler enligt p.9 nedan.

7. Fast pris eller taxameter med betalning på faktura eller Resekonto

För resor som är bokade på fast pris och skall betalas på faktura eller Resekonto så kan avgifter tillkomma på vissa destinationer som flygplatser, broar, färjor mm. Vissa taxibolag kan även tillämpa pristillägg för väntetid om man som resenär ej är på plats vid bokad tid. Pristillägg kan även ske om förutsättningarna för resan förändras vid resans genomförande. Samråd alltid med chauffören i taxibilen om förändringen för att undvika oväntade pristillägg. Vid bokning på taxameter återrapporterar taxibolaget det slutgiltiga priset efter resans genomförande för debitering på faktura eller Resekonto. Återrapportering sker normalt inom någon dag men kan vara fördröjt. Betalsätt Faktura och Resekonto är endast tillgängligt med användarkonto. Ansökan om fakturabetalning kan göras som inloggad under inställningar. Ansökan om Resekonto görs vi mejl till ekonomi@taxibokning.se.

8. Betalning i bil

Alternativet att betala i bil kräver användarkonto och är ej tillgängligt för vissa resor som exempelvis har ett högre pris eller längre framkörning. Vid bokning med betalning i bil sker ansvaret för betalningen av resan direkt mellan resenären och chauffören. Om inget fast pris visas vid bokning, utan ett beräknat cirkapris visas så är detta pris endast en prisindikering och överensstämmer inte nödvändigtvis med det slutgiltiga taxameterpriset efter genomförd resa.

9. Upphämtning vid flygplats

Vid upphämtning på flygplats bevakar taxibolaget landningstiden och anpassar framkörningen. Taxichauffören väntar på resenären med skylt i terminalen enligt nedan angivna väntetider. Vid hämtning från ankommande flyg och inrikesflyg Arlanda väntar taxibilen i max 20 minuter. Vid hämtning från ankommande utrikesflyg Arlanda väntar taxibilen i max 30 minuter. Vid hämtning från ankommande flyg på Bromma väntar taxibilen i max 10 minuter. Giltigt telefonnummer krävs vid bokningstillfället för att taxichauffören skall kunna komma i kontakt med resenären. Vid försening kontakta omgående taxibolaget som anges på bokningsbekräftelsen. Vid utebliven närvaro utan anmälan sker ingen återbetalning och resan debiteras till fullt pris.

10. Antal passagerare och bagage

Vid resa till och från flyg gäller: För normal taxibil gäller max 4 personer och max 4 bagage förutsatt att antalet personer och bagaget ryms i en normalstor personbil. För stor taxibil gäller max 6 personer och max 6 bagageväskor samt 6 handbagage. Var uppmärksam på att en taxibil med många passagerare inte kan hantera skrymmande eller extra bagage och att det då kan krävas egen bil.

11. Delad bil

Delad bil avser bokning av 1 person. Som regel med samplaneras max 3 resenärer i samma bil med förbehåll för vissa destinationer och vid resursbrist på grund av hög trafik. Bokning, ombokning och avbokning skall ske senast två timmar innan planerad upphämtningstid. För att säkerställa en hållbar och effektiv samåkning kan en tidsjustering av upphämtningstid förekomma, dock max +- 15min. För resa tidig morgon, innan 08.00, måste delad bil bokas innan kl. 20.00 dagen före. Resenären kan ta med 1 normalstor väska + 1 handbagage.

12. Avbokning

Om resan ej skall fullföljas skall bokningen alltid avbokas i bokningstjänsten där den bokades. Avbokning skall ske i god tid innan bilen påbörjar sin framkörning för upphämtning. Vid förbokade resor skall avbokning ske antingen senast 30 min innan avresa eller innan bilen påbörjat framkörning. Om bokningen avser omgående avresa är avbokning via app/webb endast möjlig när valt taxibolag bekräftar bokningen manuellt och endast fram till bokningen blir bekräftad. Vid delad bil skall resan avbokas minst 2 timmar innan upphämtning. Vid ogiltig avbokning sker ingen återbetalning och resan debiteras till fullt pris. Vid giltig avbokning av bokningar med Swish-betalning krediteras beloppet omedelbart, och pengarna kommer att finnas tillgängliga direkt på ditt konto. För bokningar med kortbetalning kan det ta upp till 2 bankdagar innan återbetalningen genomförs och syns på ditt konto.

13. Utebliven närvaro

Om resenären uteblir från en bokad resa utan att avboka resan enligt ovan regler sker ingen återbetalning och resan debiteras till fullt pris med tillkommande fakturaavgift. Om resan är bokad på taxameter sker debiteringen utifrån ett beräknat pris för resan.

14. Kakor (Cookies)

Taxibokning använder så kallade Kakor (Cookies). En liten textbaserad datafil som placeras på din enhet som innehåller slumpade identifieringsnummer. Med hjälp av kakan underlättas bland annat automatisk inloggning, visning av dina bokningar och inställningar vilket underlättar din användning av bokningstjänsten.

Namn Beskrivning
Nödvändiga
RecentOrderList Lagrar referenser till tidigare bokning för publika bokare. Livslängd: 1 år.
LocId Lagrar information som valt språk. Livslängd: session.
ASP.NET_SessionId Lagrar information om nuvarande session mot server. Livslängd: session.
CustomTheme Lagrar info som nuvarande branding. Livslängd: session.
CookieConsent Godkännande till att vi använder oss av cookies. Livslängd: 1 år.
LoginCookie Håller koll på vilken användare som är inloggad. Livslängd: session.
.taxibokningRed Säkerhet och inloggning. Livslängd: 30 dagar.
hideBannerClicked Håller koll på om en meddelanderuta blivit stängd. Livslängd: varierande.
TBAntiForgeryMobi Används för att förhindra "Cross-Site Request Forgery". Livslängd: 1 år.
TBAntiForgeryRed Används för att förhindra "Cross-Site Request Forgery". Livslängd: 1 år.
_RequestVerificationToken Används för att förhindra "Cross-Site Request Forgery". Livslängd: session.
Icke nödvändiga
latestCompany Det senaste valda taxibolaget. Livslängd: 1 år.
_pk_ses.* Anonym besökstatistik, ingen personlig data sparas. Livslängd: 30 minuter.
_pk_id.* Anonym besökstatistik, ingen personlig data sparas. Livslängd: 13 månader.

15. Felanmälan

a.) Vid tekniska fel på bokningssidan, kontakta Taxibokning, support@taxibokning.se, 018-4443140

b.) Om taxibilen ej kommer på utsatt tid skall resenären efter 5 minuter kontakta: I första hand taxibolaget som ska utföra transporten. I andra hand kontaktar resenären sin resebyrå som i sin tur kontaktar taxibolaget som ska utföra transporten. I tredje hand kontaktar resenären Taxibokning, support@taxibokning.se, 018-4443140. Om resenären inte tar kontakt med någon av ovannämnda förloras rätten till eventuell ersättning av skadan.

c.) Vid bagageproblem eller annat problem som innebär försening skall resenären omedelbart kontakta taxibolaget. Om förseningen vid delad bil innebär problem för andra resenärer som skall resa med samma bil har taxibolaget rätt att lämna med övriga resenärer och resan debiteras till fullt pris.

d.) För kvarglömda saker i taxibil skall taxibolaget som har utfört transporten kontaktas.

e.) Taxibokning är endast förmedlare av köruppdraget till taxibolaget. Taxibolaget har nödvändiga försäkringar och det fulla ansvaret för genomförandet av taxitransporten. När bokningsbekräftelse erhålls har taxibolaget kvitterat bokningen och har det fulla ansvaret för taxitransporten. Eventuell reklamation av taxiresan skall ske direkt till taxibolaget. Taxibokning ersätter ej felaktiga hanteringar som beror på taxibolaget. Är resenären missnöjd med sin resa kontaktas i första hand taxibolaget och i andra hand Taxibokning support. Reklamation skall ske senast inom 14 dagar efter det att resan ägde rum.

16. Rätt till ersättning

För personskada och skada på egendom som transporteras i taxibilen gäller de regler som följer av trafikskadelagen (1975:1410), vilket vanligtvis innebär att ersättning betalas genom taxibilens (eller något annat inblandat fordons) trafikförsäkring. Om resenären drabbas av en person- eller sakskada under en resa sker ersättning från den transporterande taxibilens trafikförsäkringsbolag. Om du drabbas av någon annan skada som inte ersätts av bilens trafikförsäkring kan du ha rätt till ersättning om den som orsakat skadan genom skett genom vårdslöshet. Taxiboknings och taxibolagens ansvar är emellertid begränsat till att enbart omfatta direkt skada. Indirekt skada ersätts ej, så som exempelvis utebliven inkomst, intäkt eller vinst, eller produktionsbortfall, tredjemansskada eller annan följdskada. När det gäller personskada är taxibolagets ansvar även maximerat till ett belopp per skada; för sakskada är begränsningen ett (1) basbelopp och för ren förmögenhetsskada tio (10) % av det vid tidpunkten för transporten gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Taxibokning och/eller taxibolaget ansvarar överhuvudtaget inte om möjlighet att utföra tjänsterna hindras eller en skada uppkommer av omständigheter som ligger utom Taxibokning och/eller taxibolagets kontroll, som till exempel myndighetsåtgärd, strejk eller annan arbetskonflikt, drivmedelsbrist, maskin- eller annan fordonsskada, hård väderlek eller oväntad driftstörning i verksamheten. Om resenären drabbas av en skada är resenären skyldig att göra vad som är skäligt för att begränsa skadan. Taxibokning och/eller taxibolaget är inte skyldigt att betala ersättning för den del av skadan som resenären borde ha kunnat undvika. Är du inte heller nöjd med beskedet i ärendet, har du givetvis möjlighet att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden: Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) Kungsholmstorg 5, Stockholm Box 174, 101 23 Stockholm Tel nr: 08 - 508 860 00

17. Försäkringar

Samtliga taxifordon hos taxibolagen som är anslutna till Taxibokning är i vederbörlig omfattning försäkrade mot skada på passagerare och deras egendom. Därutöver har Taxibokningen ansvarsförsäkring för andra typer av skador.

18. Support

support@taxibokning.se

Telefon +46 (0)18 444 31 40

Öppettider 9:00-16:00

Felanmälan öppet dygnet runt

Vi använder cookies

För att hantera din bokning på bästa sätt använder vi cookies. För mer information om vår cookie-hantering se Personuppgiftspolicy
Ditt samtycke kan alltid ändras genom att trycka på Hantera cookies i sidfoten.

Logga in

Glömt lösenord

Vi har skickat ett mail till dig med en länk för återställning av lösenord.

Byt lösenord

Du måste byta lösenord för att fortsätta vara inloggad.
Lösenordsbytet lyckades!

Resebokare eller receptionsbokare som bokar åt andra: Logga in här.

Bokar du åt andra? Då ska du använda avancerad bokning.

Anslutningsproblem

Vi kan inte kommunicera med bokningssystemet just nu. Vänligen försök senare eller kontakta vår support om problemet kvarstår.

Du är redan inloggad på ett konto.

Fyll i gatunummer

Ansök om samlingsfaktura för smidiga taxiresor över hela Sverige. Minska administrationen med en faktura för alla resor, och slipp kvittohantering. Effektivt och enkelt för ditt företag!

Fakturatyp

Ett konto kommer skapas för nedanstående person som sedan kommer kunna skapa andra användare.